Portal Nou, la revista

Informació al consumidor, llibres, I tu què hi dius?, Ells ens diuen, Persones i fets, Tertúlies de cafè, Foto denúncia

Aquestes són algunes de les seccions que podeu trobar a la revista Portal Nou en els que podreu trobar tota mena d'informació, fets i persones relacionats amb el nostre poble, Llorenç del Penedès i que pel seu caràcter local habitualment no els trobareu als altres mitjans de premsa escrita.

Els nostres protagonistes són les entitats i la gent relacionada directa o indirectament amb el nostre poble. Els nostres articles reflexen els aconteixements que dia a dia van donant forma a la història de Llorenç.

Fem memòria

El XXX de 19XX va aparèixer el primer número de la revista, com a resultat d'un projecte de la parròquia de Sant Llorenç. Els primers coordinadors de la revista es van atrevir a afrontar el repte d'engegar una nova publicació gràcies al suport de la parròquia de Sant Llorenç , que des del principi van apostar per una alternativa independent, al costat del model clàssic -fins llavors- d'elaborar una revista local.

La revista es va engegar amb pocs mitjans, tant tècnics com econòmics, que van ser suplits amb grans dosis d'imaginació, bona voluntat i paciència per aquells col·laboradors que, després de salvar força obstacles, van transformar el primer número de la revista en una realitat.

No va ser fins a XXXX anys després de la publicació del primer número que la revista es va instal·lar a la Casa de Cultura de titularitat municipal. fkjsdkf jdsfh asdh kajjfh dajkjsd fadjsh fadhf akdfsd hfhf kaskdfjh ksjadfsdhjf aksjdfh ashjdf kjasd fhsdf sdhjf jhdfsjkh jkafh hjhfd jkahs fjhajf adhj fjkdfk asdjk hjh kjh j jhjkhuieiruwe rch

Com es fa la revista?

El procés de producció de cada revista comença una setmana després de l'aparició al carrer de l'exemplar del mes. Tots els col·laboradors són convocats i es reuneixen a la redacció de la revista. Després d'un bombardejat d'idees, previsions i assumptes que han quedat al tinter, decideixen els temes que es podrien incloure en el següent número de Portal Nou i es fa una pre-maqueta.

A banda d'això, a mida que passen els dies es van perfilant els continguts de les planes i es va modificant la maqueta en funció de les necessitats i dels suggeriments. Es van introduïnt a l'ordinador de la redacció els textos i fotografies digitalitzades de les diferents seccions.

Amb tots els textos i material gràfic definitiu es tenca la redacció de la revista i comença tot el procés de preimpressió i impressió: es compagina i es fa la correcció lingüística i d'estil sobre les primeres galerades. Un cop realitzades les correccions i amb el vist-i-plau de la redacció es dona per tancada l'edició i la revista entra a impremta. Quan la revista està impresa comença la darrera etapa: la distribució i enviament als nostres subscriptors. Què hi trobem a ÀMBIT?

Què hi trobem?

Les seccions del Portal Nou són pròpies d'un mitjà d'àmbit local en les que es tracta el dia a dia de Llorenç del Penedès. Si bé es tracten majoritàriament temes relacionats amb la vida municipal, social, política esportiva i cultural, sempre hem volgut anar una mica més enllà recollint testimoni de la gent indirectament relacionada amb el nostre poble.

La portada de la revista -sempre a color- es una aportació gràfica tant de colaboradors com dels nostres lectors.

El nombre de pàgines de la revista fluctua entre les XXXX i les XXXX, a excepció dels mesos de XXXXX i XXXXXXX quea'amplia a XXXXXXXXX pàgines per temes de contingut. El del juny, està dedicat a la Festa Major, amb tota la programació i novetats, mentre que el número especial del desembre fa un resum de tot l'any.

La revista comta amb una sèrie de seccions fixes, entre les quals en trobem algunes que es mantenen des del primer número.

La secció Persones i fets reflexa cronològicament els principals fets esdevinguts al nostre poble.

Les dues pàgines centrales estan dedicades a la secció Ells ens diuen on hi publiquem una entrevista a una o diverses persones del nostre entorn. A banda dels tema central, ÀMBIT reserva cada mes un espai als temes secundaris. Normalment trobem tres o quatre pàgines destinades a reportatges o entrevistes, intercalades amb publicitat.

lfdaskldfkljsdflk akfklsa kfsfdkjsa kf dfj asdfjkadsfkj skljdf jasdfkjasdjkf sajdkf sdf jskjf ksfj asldkf lsakdfj klasd fasj fkjf adfkj lkdfjalksdjfaksld fkkjfk jfklj fldf jkjdf akdfj ldskjf lksdjf ljdsfk aklsdfj klasj dflkasj fljkasldkf jlksd fsdjf klasjdfkljsd fkjads fklsda fkladjf kjdfk dklfjs lkdfjs lksdj fkljsdflkajsdklfjaskdlf jkalsjfd kjf lkf kjdsflj aslkdfj kalsdfj kas dfklj kldskf skldkfjalk

dfaskjdhf asdjkfh asjkdhfl jasdhlf asdjlfhj shdf jasdf asjdf sdj fjsadf shjdf sjdfh sajdf sajdf asdjfksaj dflkj alskdjf askj dflksadlfkjaskldfkadsjffgd gdfg df gd fg df gd fg g h hg h g hkaskjdf sadfdfjdsfhj sdf jsdajflsadf jasdfh skjdfhsdj fask jdfsajk dfasdf kas kdjfha skdfak sdfkj

dfaskjdhf asdjkfh asjkdhfl jasdhlf asdjlfhj shdf jasdf asjdf sdj fjsadf shjdf sjdfh sajdf sajdf asdjfksaj dflkj alskdjf askj dsfhj sdf jsdajflsadf jasdfh skjdfhsdj fask jdfsajk dfasdf kas kdjfha skdfak sdfkj

dfaskjdhf asdjkdajflsadf jasdfh skjdfhsdj fask jdfsajk dfasdf kas kdjfha skdfak sdfkj

dfhj shdf jasdf asjdf sdj fjsadf shjdf sjdfh sajdf sajdf asdjfksaj dflkj alskdjf askj dflksadlfkjaskldfkadsjffgd gdfg df gd fg df gd fg g h hg h g hkaskjdf sadfdfjdsfhj sdf jsdajflsadf jasdfh skjdfhsdj fask jdfsajk dfasdf kas kdjfha skdfak sdfkj

dfaskjdhf asdjkfh asjkdhfl jasdhlf asdjlfhj shdf jasdf asjdf sdj fjsadf shjdf sjdfh sajdf sajdf asdjfksaj dflkj alskdjf askj dslsdklñfalñsdf ñasdk fñlkslñ dflñsajkldfjlkasjldkf salkdf fhj sdf jsdajflsadf jasdfh skjdfhsdj fask jdfsajk dfasdf kas kdjfha skdfak sdfkj

Números publicats

Des del 1974 s'han publicat un promitg de 6 exemplars anuals els quals, al igual que els cànons d'imatge, han anat evolucionant estèticament de forma paral·lela a la evolució de la nostra societat.

Visualitza les portades per dècades:

2010 fins avui 2000...2009 1990...1999 1980...1989 1974...1979

© Associació Portal Nou Cultural Avís Legal Publicacions Contactar